• Indigo

  Frequentie en resonantie

  De Indigo is een universeel elektrofysiologisch biofeedback systeem.

  Het co-ordineert een ingewikkeld electromodaal, biofeedback programma met computersoftware teneinde bio-energetische informatie te verzamelen van het onderbewustzijn van het lichaam.

  Biofeedback gebruikt elektrodermale sensoren om de galvanische huidweerstand (Galvanic Skin Resistance – GSR) te meten. GSR meet lichte elektrische impulsen op de huidoppervlakte die veranderen in functie van de vochtigheidsgraad. De vochtigheidsgraad van de huid verandert in functie van het stress- of ontspanningsniveau van het lichaam. GSR is zo gevoelig dat het zelfs de fluctuaties in de emotionele toestand kan meten.

   

  De Indigo maakt een volledige en doeltreffende analyse van zowel fysische, emotionele als mentale trillingen dat door het onderbewustzijn van het lichaam wordt opgewekt en uitgestraald.

   

  De ionische uitwisseling van de reacties in het lichaam geschiedt aan de snelheid van het licht en worden geregistreerd als energetische componenten. Dankzij een retroactieve uitwisseling van trillingen meet het apparaat de uitgezonden trillingen van het lichaam en worden alternatieve trillingen teruggestuurd.

  Het apparaat stuurt ongeveer 65 miljoen elektromagnetische micro-impulsies per seconde. Het lichaam verandert onmiddelijk zijn eigen impulsies en evolueert aldus van een toestand van onevenwicht naar een toestand van volmaakt evenwicht.

   

  Het apparaat registreert niet enkel het energetisch onevenwicht maar het helpt gelijktijdig dit onevenwicht te herstellen. Indigo brengt de nodige energetische verbeteringen aan met als doel de gezondheidstoestand van het lichaam te verbeteren en te revitaliseren.

   

  De Indigo ontleedt meer dan 15000 parameters in het energetisch systeem. Het apparaat meet alles wat welzijn kan bevorderen en gezondheid kan verstoren.

  De informatie door de Indigo gegeven geeft enkel de energetische en bio-energetische toestand van “het terrein” weer, wat bepalend is voor de gezondheid van het organisme.

   

  Wegens de automatische bijstellingsfunctie kan de Indigo zijn therapieën aanpassen aan de reacties van het lichaam en de nodige frequenties sturen. Al deze correcties worden verwezenlijkt door middel van frequenties (niets wordt ingenomen). De Indigo werkt door biofysica. Het is de quantum mechanica.

  Wanneer de energetische velden van het lichaam in evenwicht zijn, begint de scheikunde van het lichaam zichzelf te herstellen.

  Biofeedback – Quantum mechanica

  Omdat het biofeedback proces niet invasief en zacht is, laat dit krachtig stressmanagementsysteem het dier toe om te ontspannen en verhoogt het de aangeboren capaciteit van het lichaam om zichzelf te genezen.

  Het biofeedbackproces helpt het lichaam om zich de toestand van evenwicht en stressloosheid te herinneren. Wanneer het de gezondere patronen van een ontspannen toestand aanleert, gebeurt dit proces van zelfregeneratie dikwijls vanzelf.

  In het domein van de fysica is 'entrainment' (synchronisatie) een uitgebreid bestudeerd fenomeen. Twee aparte systemen (INDIGO en het dier) die op verschillende frequenties werken, nemen een gemeenschapelijke frequentie aan wanneer ze zich in elkaars invloedsfeer bevinden.
  Het is mogelijk dat het lichaam verscheidene sessies nodig heeft om gezondere patronen aan te leren of 'opnieuw te leren'. Sommige dieren reageren heel snel, anderen hebben meer informatie, training en ondersteuning nodig.

   

  De INDIGO werkt door de biofysica. Het is de quantum mechanica ….. wanneer de energetische velden van het lichaam in evenwicht zijn, begint de scheikunde van het lichaam zichzelf te herstellen.

   

  Het INDIGO Biofeedback apparaat is geregistreerd voor therapeutisch gebruik voor spier-reëducatie en stress en pijnmanagment. Alleen een gediplomeerde dierenarts mag een ernstige klinische ziekte diagnosticeren.

  The INDIGO is not designed to diagnose, heal or cure. It is used for stress and pain management and muscle re-education. If you have concerns regarding the health of your horse, please contact a Licensed Veterinarian.

×
Wij respecteren het privé leven van de bezoekers van onze site en zorgen ervoor dat de door U verstrekte persoonlijke gegevens vertrouwelijk blijven.

Ytolan verhandelt uw gegevens niet.
Wij gebruiken de door U verstrekte informatie enkel indien U hiervoor expliciet uw toestemming hebt gegeven. Uw persoonlijke informatie wordt niet aan derden verkocht. 
Uw gegevens worden enkel ter beschikking gesteld aan derden indien dit nodig is om uw bestelling te behandelen : bv. de leveringsdienst die uw thuisadres nodig heeft.

Voor vragen hieromtrent kunt U ons steeds contacteren.